Vitajte nA WEBE IGRIC

Táto stránka chce návštevníkom priblížiť históriu ceny IGRIC, aktuálne dianie ohľadne prípravy ceremoniálu udeľovania ceny IGRIC, informácie o spoluorganizátoroch ceny, informácie o aktuálnych výzvach a grantoch týkajúcich sa kultúry a umenia a tiež informácie týkajúce sa osobností z oblasti filmu a umenia.

Realizáciu podujatie IGRIC finančne podporil Audiovizuálny fond. Na realizácii podujatia sa  podieľa RTVS. Spolurganizátormi sú Slovenský filmový zväz, Únia slovenských televíznych tvorcov a Literárny fond.

Samotná cena IGRIC je najstaršia filmová cena udeľovaná na Slovensku. 

 

Všetky dôležité informácie o cene IGRIC nájdete aj na webstránke www.igric.sk.

 

Ochrana osobných údajov (GDPR)

 

Dňa 25.5.2018 vošiel v platnosť Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov"), ktorý vychádza z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Údaje z prihlášok do súťaže IGRIC zhromažďujeme výlučne pre potreby identifikácie osôb zaradených do súťaže o udelenie vyhlásených cien. Rovnako aj  údaje o členoch SFZ a ÚSTT zhromažďujeme výlučne pre potreby komunikácie v rámci jednotlivých združení a zhromažďujeme len nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko a e-mailová adresa. S uvedenými osobnými údajmi prichádzajú do kontaktu výlučne poverené osoby, ktoré s nimi náležite nakladajú. Zhromaždené osobné údaje z prihlášok do súťaže IGRIC používame výlučne pre potreby vedenia účtovníctva a pre potreby realizácie samotnej súťaže IGRIC. Zhromaždené e-mailové adresy členov SFZ a ÚSTT využívame výlučne na poskytovanie informácii o prebiehajúcich aktivitách v jednotlivých združeniach. Zhromaždené osobné údaje nikomu ďalšiemu neposkytujeme, nevyužívame ich na zasielanie nevyžiadanej pošty ani reklamných ponúk.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek nás kontaktujte poštou, telefonicky alebo e-mailom. Kontaktné údaje sú uvedené na tejto webstránke pod označením KONTAKT.

 

 

Novinky

26.09.2021 21:21

32. Igric 2021

Dnes boli na slávnostnom večere v DK Zrkadlový háj udelené ceny 32. Igric 2021. Zoznam ocenených je priložený v nasledujúcom súbore CENY A PREMIE IGRIC 2021.docx (20418).
23.09.2020 14:42

Podpora tvorcov - Mimoriadna výzva FPU 2/2020

Fond na podporu umenia vyhlásil Mimoriadnu výzvu č. 2/2020 na predkladanie žiadostí o finančnú podporu vo forme štipendia pre fyzické osoby na tvorbu, výskum a odbornú reflexiu (vrátane kritiky) v oblasti tanec, hudba, dizajn, divadlo, literatúra a jej preklady. Termín predkladania...
08.06.2020 08:56

Zomrel Igor Luther

V nedeľu 7. 6. 2020 zomrel kameraman Igor Luther. Patril medzi filmárov, ktorí svojou tvorbou prekročili hranice Slovenska a zanechali výraznú stopu v dejinách kinematografie. Jeho celovečerným debutom bol v roku 1967 film Juraja Jakubiska Kristove roky, spolupracoval s Ivanom...
01.06.2020 19:18

LITA projekt urovnania s autormi

Autorky a autori televíznych a rozhlasových diel dostanú od LITA v najbližších dňoch mimoriadne odmeny. Ide o splatenie dlhu, ktorý voči tvorcom vznikol neoprávneným používaním ich diel v minulosti. V roku 2019 sa nám podarilo uzavrieť viacero urovnaní s používateľmi,...
27.05.2020 09:24

AVF podpora AV priemyslu

Národná rada Slovenskej republiky schválila 13. mája 2020 zákon č. 129/2020 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry v súvislosti s ochorením COVID-19. Návrh zákona pripravilo ministerstvo na základe aktuálnych potrieb, ktoré identifikovalo v...
05.05.2020 11:21

LITERÁRNY FOND podpora autorom a výkonným umelcom

Opatrenia štátnych orgánov, týkajúce sa pandémie COVID-19, spôsobili mnohým autorom a výkonným umelcom pokles príjmov a veľká časť z nich nemá možnosť obrátiť sa na štátne inštitúcie o kompenzáciu straty zárobku/príjmu. Preto sa výbory sekcií Literárneho fondu rozhodli využiť jednu z foriem...
17.04.2020 19:09

FPU dotačná výzva 10/2020

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len...
17.04.2020 19:04

FPU mimoriadna dotačná výzva 01/2020

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len...

© SFZ 2019 - Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode